Copyright

Home/Copyright
Copyright 2017-07-12T16:23:33+00:00

Copyright Body Impress

Body Impress. behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van Body Impress. verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Body Impress. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan