Disclaimer

Home/Disclaimer
Disclaimer 2017-07-12T16:21:29+00:00

Disclaimer Body Impress

Body Impress besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.bodyimpress.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Body Impress. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Contra indicaties

Trainen door middel van EMS (electro myo stimulatie) is over het algemeen heel veilig, zeker wanneer men gezond is.
Heb je echter een van de volgende condities dan kan men NIET trainen d.m.v. EMS:

  • epileptie, en andere zware neurologische ziekten
  • pacemaker
  • zwangerschap

Heb je een van de volgende condities dan kan men ALLEEN MET (SCHRIFTELIJKE) TOESTEMMING VAN DE BEHANDELEND SPECIALIST trainen d.m.v. EMS:

  • diabetus mellitus
  • tuberculose
  • verstoorde bloedstollingsziekten
  • hart- en vaatziekten
  • ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële- infecties